Zasada działania i montaż odkurzaczy centralnych

Zasada działania odkurzacza centralnego
Odkurzacz centralny, to synonim wygody sprzątania i łatwości utrzymania domu w czystości. Działa szybciej i skuteczniej od systemów przenośnych. Utrzymuje dom wolny od drobin kurzu, roztoczy oraz innych szkodliwych dla zdrowia alergenów. Odkurzacze centralne nie są objęte dyrektywą europejską ograniczającą moc urządzeń, więc ich użytkownicy mogą się cieszyć doprawdy niespotykaną siłą ssania, tak potrzebną do efektywnego sprzątania.

Powietrze zassane w czasie sprzątania, po odfiltrowaniu zostaje wydmuchane na zewnątrz, dzięki czemu w domu nie czuć charakterystycznego zapachu odkurzania.

Odkurzacze centralne aeroVac to sprawdzone urządzenia, użytkowane w Polsce od ponad 20 lat. To odkurzacze gwarantujące niezawodność i duży wybór rozwiązań konstrukcyjnych. To jedyne odkurzacze typu Split, wyposażone w dodatkowe filtry włosów, tak bardzo potrzebne, gdy w domu są zwierzęta lub wykładziny dywanowe. Pełna gwarancja na niektóre modele wynosi nawet 10 lat.

Nie zapomnij o odkurzaczu centralnym ! Należy pamiętać aby instalacje odkurzacza wykonać na etapie stanu surowego domu, koniecznie przed wykonaniem wylewek podłóg

Wybierająć odkurzacz centralny typu Split wybierasz odkurzacz łatwiejszy w użyciu, gdyż oddzielenie w osobnych obudowach silnika od separatora, pozwoliło wygospodarować więcej miejsca na filtr cykloniczny oraz dodatkowy filtr włosów, którego nie spotkamy w takiej wielkości w żadnym odkurzaczu kompaktowym. Ponieważ silnik jest w osobnej obudowie, mamy bardzo łatwy dostęp do filtra włosów ponad separatorem cyklonicznym. W odkurzaczu kompaktowym w takim miejscu jest silnik, który uniemożliwia dostęp do filtrów.

Zasada działania cyklonu Split

W odkurzaczach Split silnik (1) i separator (2) wraz ze zbiornikiem na kurz są umieszczone w osobnych obudowach. Rozwiązanie takie pozwala na wykonanie wydajniejszego i pojemniejszego separatora, w którym wygospodarowano miejsce na dodatkowy filtr do separacji włosów (3). Większy separator pozwolił na mechaniczne (4) oddzielenie strumieni powietrza zasysanego (5) od powietrza już oczyszczonego (6), dzięki czemu uzyskano efekt skuteczniejszej filtracji powietrza wydmuchiwanego z odkurzacza (7).

 

Zasada działania cyklonu

Odkurzacze cykloniczne kompaktowe

Wykorzystują separator cykloniczny jako filtr podstawowy, a rolę filtra wtórnego przejmuje elektrostatyczny filtr zabezpieczający silnik przed drobnymi zanieczyszczeniami. O ile w odkurzaczach typu Split dostęp do filtra włosów jest bardzo łatwy, o tyle w urządzeniach kompaktowych oczyszczenie filtra elektrostatycznego wymaga większego nakładu pracy. Wszystkie odkurzacze cykloniczne wyposaża się w silniki o konstrukcji by-pass.

Klasyczne odkurzacze cykloniczne, poza filtrem elektrostatycznym nie są wyposażone w żadne inne separatory, które powodowałyby spadek wydajności postępujący wraz z napełnianiem zbiornika na kurz. Urządzenia te zawsze gwarantują taką samą wydajność niezależnie od ilości zebranych w zbiorniku zanieczyszczeń.

 

Działanie worka odwróconego

Odkurzacze z workiem odwróconym

Do separacji kurzu wykorzystują jako filtr wstępny separator cykloniczny, a następnie jak filtr wtórny samoczyszczący worek odwrócony, który w  czasie spoczynku pozostaje w poz. wiszącej nad zbiornikiem na śmieci (rys. a), a po załączeniu silnika zostaje porwany do góry przez pęd powietrza, w efekcie czego wywija się na lewą stronę (rys. b). W takiej pozycji filtruje powietrze jak klasyczny filtr workowy. Po wyłączeniu odkurzacza, ponownie opada nad zbiornik na śmieci, teoretycznie oczyszczając się z zebranych w czasie pracy zanieczyszczeń. Ponieważ worek opada powoli, oczyszcza się tylko z większych zanieczyszczeń, małe drobiny kurzu, które utknęły w porach filtra, wymagają ręcznego wytrzepania. Odkurzacze z workami  odwróconymi mogą być wyposażone zarówno w silniki by-pass jak i silniki przelotowe.

Kompakt czy Split?

Nasza rada jest jednoznaczna – Split

Odkurzacz o konstrukcji Split jest łatwiejszy w użyciu, gdyż oddzielenie w osobnych obudowach silnika od separatora, pozwoliło wygospodarować więcej miejsca na filtr cykloniczny oraz dodatkowy filtr włosów, którego nie spotkamy w takiej wielkości w żadnym odkurzaczu kompaktowym. Ponieważ silnik jest w osobnej obudowie, mamy bardzo łatwy dostęp do filtra włosów ponad separatorem cyklonicznym. W odkurzaczu kompaktowym w takim miejscu jest silnik, który uniemożliwia dostęp do filtrów.

Odkurzacz Split to również duży separator cykloniczny, w którym powietrze już oczyszczone nie miesza się z powietrzem poddawanym procesowi filtracji.

Odkurzacz o konstrukcji Split nigdy nie jest wyposażony w żaden filtr workowy, ani w worek odwrócony, który wymaga ręcznego oczyszczania. Możemy cieszyć się cały czas niczym niezakłóconą wydajnością odkurzacza, który utrzymuje deklarowaną wydajność bez względu na stopień zabrudzenie zbiornika na kurz.

Wykonanie instalacji

Wykonanie instalacji odkurzacza centralnego

Instalacja centralnego odkurzania jest najprostszą instalacją w domu. Jest nawet łatwiejsza do wykonania niż instalacja kanalizacyjna.

Przy projektowaniu instalacji należy pamiętać o kilku podstawowych założeniach:

  1. Instalacja powinna być wykonana przy najmniejszej możliwej liczbie załamań i zmian kierunku przepływu powietrza.
  2. Nie ma potrzeby wykonywania dużej liczby gniazdek ssawnych, gdyż z jednego gniazdka można sprzątnąć nawet do 100 m2 powierzchni domu.
  3. Warto zainstalować co najmniej jedną automatyczną szufelkę.
  4. Wyrzut powietrza z jednostki centralnej powinien być wyprowadzony na zewnątrz domu na ścianie bocznej budynku na poziomie 30 cm nad poziomem terenu.
  5. Jednostka centralna wymaga podłączenia elektrycznego z zabezpieczeniem min. 16 A.
  6. Koszt materiałów na wykonanie instalacji w domu o pow. ok. 200 m2, to nie więcej niż 900 zł – warto ją wykonać, nawet jeśli na etapie budowy, nie wiemy, kiedy ją wyposażymy w jednostkę centralną i gniazda ssawne.

Montaż jednostki centralnej

Jednostka centralne powinna być zamontowana w piwnicy, pomieszczeniu gospodarczym lub garażu. Jej montaż bardzo często jest wykonywany dopiero po zasiedleniu domu.

Przed podłączeniem jednostki centralnej należy zamocować dedykowane uchwyty mocujące. Odkurzacze aeroVac Vacu-Maid wyposażone są w ich solidną metalową wersję

Na prawidłowo zamontowanych uchwytach zawieszenie jednostki nie wymaga specjalistycznej wiedzy.

Na koniec należy podłączyć jednostkę centralną do wcześniej wykonanej instalacji wykorzystując do tego celu systemowe materiały instalacyjne PVC.